איש אחד מתקשר למגן דוד אדום ומודיע שאשתו נפטרה הרגע ושישלחו אמבולנס לקחת אותה.
"איפה אתה גר, אדוני?", שואלת המרכזנית.

"ברחוב טשרניחובסקי", עונה האיש.

"אתה יכול לאיית לי את זה?", שואלת המרכזנית.

האיש חושב דקה ארוכה ועונה: "את יודעת מה, אני אגרור אותה לרחוב הס. תיקחו אותה משם".

שלח את הדף לחברים - למטה לחץ על המעטפה