ואורי זיו בבדיחה זוגית...

שלח את הדף לחברים - למטה לחץ על המעטפה