אישה אחת...
אישה שואלת את בעלה בכעס: "אמרת לי פעם
שאני כל עולמך... מה קרה מאז?"

עונה הבעל: "למדתי גיאוגרפיה..."

שלח את הדף לחברים - למטה לחץ על המעטפה