עשרה אנשים עולים לגן עדן
עשרה אנשים עולים לגן עדן.
המלאך מבקש מכל מי שבגד באשתו שיצעד קדימה.
תשעה מהעשרה צועדים.
מסתכל המלאך על העשירי ומורה: "תגידו גם לחירש..."

שלח את הדף לחברים - למטה לחץ על המעטפה