הבעיה... והפתרון

לבדיחות האחרונות

שלח את הדף לחברים - למטה לחץ על המעטפה