חומר למחשבה
בגלל B1 , מתו 3 תינוקות.
בגלל BB1, רעבים 30,000 תינוקות.

שלח את הדף לחברים - למטה לחץ על המעטפה