במזרח אין שום חדש...

שלח תמונה לחברים - למטה לחץ על המעטפה