כידוע - גם הזמן זה דבר יחסי
איש אחד עולה לשמים ובדרך פוגש מלאך.
שואל האיש: "כמה אצלכם שווה אגורה?"
עונה המלאך: "מיליון שקל."
האיש: "וכמה אצלכם זה שניה?"
המלאך: "מיליון שנה."
האיש נותן למלאך שקל ומבקש: "תפרוט
לי..."
המלאך: "חכה שניה..."