חשוב שיש חברים
תודה ל- Quino! שיודע מה זה "מדינת בננות"!