חיות.... ופרשנות אנושית...
"... איזה פדיחה..."
"הההההה...ההה"
"להיות או לא להיות..."
"רישיונות בבקשה!"
"...לשדה יצאנו...."