נשים וגברים,  ההבדלים
  הבדיחה היומיתעוד בדיחות ומשונות                                                ל"שמאלית קטנה" - מדור סאטירי