שבוע טוב עיתונאי קטן | תגובת רונן סנדר למאמר של ארנון אבני "תודה על הפסיכולוגיה וסחתיין על החמלה"