תמונות מסע האופניים לציון 100 שנות קיבוץ - היום הראשון