תמונות מהתערוכה: 'לזכר נשכחים' צייר פטר אוברבק (83) מקיבוץ מגידו