אתר קיבוצים - אגף משימות
 
תמונות ממעבר ארז - העברת חבילה לגלעד שליט ולאסירים הפלסטינים 17.9.09
אגף משימות
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים