תפריט מחלקה
תמונות מסיור הצוות התנועתי בישובים המושלגים, 12-17 דצמבר 2013