תמונות מהסיור המדיני-ביטחוני של מחוז הקיבוצים ב-23.8.13