הנחיות לבחירות למוסדות הלאומיים שיתקיימו ביום שני הקרוב ה-19.10.15

לכבוד:

צירי הועידה ה-9 במחוז הקיבוצים במפלגת העבודה

צירים וסגני ציר לקונגרס הציוני העולמי הל"ז

 

שלום רב,

 

הבחירות למוסדות הלאומיים שיתקיימו ביום שני הקרוב ה-19.10.15

 

בהמשך לתכתובת ביננו, מעבירה אליכם:

1.      הודעה לבוחר בבחירות למוסדות הלאומיים, כפי שמפורסמת על ידי המפלגה. מופיע באתר המפלגה ונשלח במסרונים לנייד לבעלי זכות ההצבעה.

2.      פרוטוקול ישיבת ועדת בחירות למוסדות הלאומיים מתאריך 13.10.2015, בה מופיעות רשימות המועמדים לנציג הבכיר- יו"ר קק"ל, לדירקטוריון קק"ל, למוסדות ההסתדרות הציונית העולמית: הוועד הפועל, להנהלה המורחבת ולהנהלה המצומצמת.

 

בהודעה לבוחר מופיע הפירוט של ארבעת הכתובות של הקלפיות בחיפה, תל אביב, ירושלים ובאר שבע- לתשומת לבכם.

 

להזכירכם בעלי זכות ההצבעה:

1.      ליו"ר קק"ל כלל צירי הועידה ה-9 של מפלגת העבודה וצירים וסגני צירים של הקונגרס הציוני (בארץ ובחו"ל).

2.      למוסדות ההסתדרות הציונית רק צירים וסגני צירים בקונגרס הציוני (בארץ ובחו"ל) הם בעלי זכות הצבעה , והם צריכים להצביע רק בירושלים. אין זה נוגע לכלל צירי הועידה ה-9. לנו כאמור יש 11 בז"ב.

      3     מחברי הקיבוצים הגישו מועמדותם למוסדות ההסתדרות הציונית - לוועד הפועל ולמזכירות מצומצמת:

 

לוועד הפועל הגישו:

עמיר נחשון - מקיבוץ גבע

מרק סרביה - מקיבוץ צובה

ניתן להצביע לא פחות מ-3 מועמדים ולא יותר מ-5 מועמדים. אני מבקשת בכל לשון של בקשה להצביע עבור 2 המועמדים שלנו.

 

להנהלה המצומצמת הגיש:

סילביו חוסקוביץ - נתיב הל"ה

ניתן להצביע רק עבור 1 מועמד. אני מבקשת בכל לשון של בקשה להצביע עבור המועמד שלנו בלבד.

 

לבסוף, נא ממשו את זכות הבחירה שניתנה לכם והגיעו להצביע באחת מהקלפיות. שעות ההצבעה: 11.00 עד 21.00.

 

יש להגיע עם תעודה מזהה. ההצבעה תהייה ממוחשבת.

 

עומדת לרשותכם ככל שאדרש.

 

בברכה

חניק מרשק - 052-2578279

מזכירת מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה

 

העתק:

ח"כ איתן ברושי

ניר מאיר - יו"ר מחוז הקיבוצים, מזכיר תק"צ

   * - * - * - * - *

 

לצירי ועידה 9 מחוז הקיבוצים שלום רב,

צירים וסגני ציר- קונגרס הציוני הל"ז

 

בחירות ליו"ר קק"ל ולמוסדות הלאומיים

 

מצורפים כאן כל מכלול החומרים הרלבנטיים בנוגע לבחירות שיתקיימו ביום שני הבא ה-19.10.15.

שימו לב לדגשים:

1.      שעות פתיחת הקלפיות תהיינה משעה 11.00 עד 21.00

2.      הקלפיות תוצבנה ב-4 ערים: חיפה, תל אביב, ירושלים, באר שבע. כאשר המפלגה תפרסם את המיקום נעביר לכם במייל.

3.      ההצבעה ליו"ר קק"ל (הנציג הבכיר) רשאים להצביע צירי הועידה ה-9, וצירי וסגני הקונגרס הציוני. צירי הועידה ה-9 אינם בעלי זכות הצבעה לנציגים במוסדות הלאומיים.

4.      בסעיף 4 בהחלטת ועדת הבחירות מובהר כי רק צירי וסגני ציר של הקונגרס הציוני (לנו יש 11) רשאים להצביע עבור יו"ר קק"ל (הנציג הבכיר) בכל אחת מ-4 הקלפיות, אבל עבור ההצבעה על הנציגים במוסדות ניתן להצביע רק בירושלים- שימו לב!. סעיף זה אינו רלבנטי לצירי הועידה ה-9.

5.      שימו לב למוסדות בהם תתקיימנה הבחירות – הפרוט מופיע בדפי החלטות ועדת הבחירות.

6.      יש לשים לב ללו"ז הקצר לכל מי שרוצה להגיש מועמדות. מבקשת לעדכן אותי אם יש חבר/ה המגיש/ה מועמדות.

 

אנו רואים חשיבות רבה בהשתתפות של כל אחת ואחד מכם בבחירות הללו. אלו הם גופים אשר אמורים לסייע לקיבוצים ולהתיישבות, לפזורה היהודית בחו"ל ולחברה בישראל. הנך נבחרת להיות נציג של המחוז במפלגה וחשוב למלא זכות זו. יש לדעת כי כל קול קובע.

אודה עבור החזרת מייל חוזר בנוגע להגעה. מי שצריך הסעה/טרמפ מתבקש ליידע אותי.

 

בברכה

חניק מרשק

מזכירת מחוז הקיבוצים

12.10.2015

0522-578279

 

העתק:

ח"כ איתן ברושי

ניר מאיר- יו"ר המחוז, מזכיר תק"צ             

 

החלטת ועדת הבחירות למוסדות הלאומיים  מ-11.10.2015. להורדתה בקובץ פידיאף - לחצו כאן


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית