הנחיות לבחירות ליו"ר קק"ל ולמוסדות הלאומיים

לצירי הועידה ה-9 במחוז הקיבוצים

לצירי וסגני הקונגרס הציוני העולמי הל"ז

 

שלום רב,

 

הנדון: בחירות ליו"ר קק"ל ולמוסדות הלאומיים

 

מצורפים כאן כל מכלול החומרים הרלבנטיים בנוגע לבחירות שיתקיימו ביום שני הבא ה-19.10.2015.

 

שימו לב לדגשים: 

1.      שעות פתיחת הקלפיות תהיינה משעה 11.00 עד 21.00.

2.      הקלפיות תוצבנה ב-4 ערים: חיפה, תל אביב, ירושלים ובאר שבע. כאשר המפלגה תפרסם את המיקום נעביר לכם במייל.

3.      ההצבעה ליו"ר קק"ל (הנציג הבכיר) - רשאים להצביע צירי הועידה ה-9, וצירי וסגני הקונגרס הציוני. צירי הועידה ה-9 אינם בעלי זכות הצבעה לנציגים במוסדות הלאומיים.

4.      בסעיף 4 בהחלת ועדת הבחירות מובהר כי רק צירי וסגני-ציר של הקונגרס הציוני (לנו יש 11) רשאים להצביע עבור יו"ר קק"ל (הנציג הבכיר) בכל אחת מ-4 הקלפיות, אבל עבור ההצבעה על הנציגים במוסדות ניתן להצביע רק בירושלים (בשל קיום ועידה) - שימו לכך לב!. סעיף זה אינו רלבנטי לצירי הועידה ה-9.

5.      שימו לב למוסדות בהם תקיימנה הבחירות, הפירוט מופיע בדפי החלטות ועדת הבחירות.

6.      יש לשים לב ללו"ז הקצר, לכל מי שרוצה להגיש מועמדות. מבקשת לעדכן אותי אם יש חבר/ה המגיש/ה מועמדות.

 

אנו רואים חשיבות רבה בהשתתפות של כל אחת ואחד מכם בבחירות הללו. אלו הם גופים אשר אמורים לסייע לקיבוצים ולהתיישבות, לחברה בישראל וליהדות התפוצות.

 

הנך נבחרת להיות נציג של המחוז במפלגת העבודה, וחשוב למלא זכות זו. יש לדעת כי כל קול קובע.

 

אודה עבור החזרת מייל בנוגע להגעה. מי שצריך הסעה/טרמפ מתבקש ליידע אותי.

 

בברכה וערב טוב

חניק מרשק

מזכירת מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה

נייד- 052-2578279

 

העתק:

ח"כ איתן ברושי

ניר מאיר- יו"ר מחוז, מזכיר תק"צ

   

החלטת ועדת הבחירות למוסדות הלאומיים - 11/10/15


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית