מירב ברקאי מקיבוץ בארי מתמודדת לתפקיד צירה בקונגרס הציוני הל"ז

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית