מרקו סרביה, מקיבוץ צובה, מתמודד כציר לקונגרס הציוני הל"ז

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית