אודי גת מקיבוץ קטורה, ראש מ.א. חבל אילות, מבקש להיבחר כנציג לקונגרס הציוני

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית