בחירות לנציגי מפלגת העבודה הישראלית לצירים וסגני צירים לקונגרס הציוני הל"ז

 

 

לצירות וצירי הועידה ה-9 במחוז הקיבוצים במפלגת העבודה,

נאמן/ה בקיבוץ במחוז

 

שלום רב,

 

בחירות לנציגי מפלגת העבודה הישראלית לצירים וסגני צירים לקונגרס הציוני הל"ז

 

ועידת מפלגת העבודה, בכינוסה מתאריך 19.7.2015 אישרה את תקנון הבחירות לקונגרס הציוני. את התקנון וכל ייתר הפרטים הרלבנטיים ניתן לראות באתר מפלגת העבודה.

 

הבחירות תתקיימנה בתאריך  4.8.2015 והן תהיינה חשאיות, ישירות ואישיות.

 

הזכות לבחור: לכל צירי וצירות הועידה ה-9, ששלמו דמי חבר לשנת 2015.

 

הזכות להיבחר: נתונה לכל חברי המפלגה, כולל תקופת הכשרה בת 6 חודשים רצופים, ומותנה בתשלום דמי החבר לשנת 2015.

 

הגשת מועמדות (לציר ועידה שייבחר בוועידת המפלגה או ציר ועידה לאישור הועדה הממנה):

1.      יש למלא טופס הגשת מועמדות. שימו לב אפשר להגיש מועמדות לבחירות שיתקיימו, או לחילופין להגיש מועמדות לוועדה הממנה. מצ"ל הטופס. הסברים לכך ניתן לראות בחומר המצורף כאן ובתקנון הבחירות. ניתן גם להורידו מאתר מפלגת העבודה.

2.      תשלום אגרת בחירות בסך 350 ₪.

3.      תשלום אגרת הבחירות ייעשה באמצעות כרטיס אשראי, או צ'ק אישי. לחברי קיבוצים: ניתן לשלם גם בצ'ק של הקיבוץ. הצ'ק לפקודת מפלגת העבודה.

4.      הגשת המועמדות לצירים שייבחרו בוועידה בתאריך 4.8.15 היא עד לתאריך 26.7.15, שעה 12.00 בבית המפלגה.

5.      הגשת מועמדות לציר לוועדה הממנה עד לתאריך 5.8.15 שעה 12.00 בבית המפלגה.

6.      אבקש להעביר אלי את טופס המועמדות כולל התשלום למועמדות לסעיף 4 שכאן עד לתאריך 23.7.15 ואני אעביר למפלגה (פרטים בלוגו). ניתן גם לעשות זאת ישירות למפלגה (במקרה זה אבקש ליידע אותי).

7.      אבקש להעביר אלי את טופס המועמדות כולל התשלום למועמדות לסעיף 54 שכאן עד לתאריך 2.8.15 ואני אעביר למפלגה (פרטים בלוגו). ניתן גם לעשות זאת ישירות למפלגה (במקרה זה אבקש ליידע אותי).

8.      מצ"ל סרוק החומרים הרלבנטיים שהורדו מאתר המפלגה.

בברכה

חניק מרשק- 052-2578279

מזכירת מחוז הקיבוצים

העתק:

ח"כ איתן ברושי

עו"ד שימי בראון- יועץ משפטי למפלגה

 

כתובת לדואר: ליאונרדו דה-וינצ'י 13 ת"א, מייל: politit-takam@tkz.co.il, פקס: 03-6925410

 

קול קורא להגשת מועמדות לבחירות לציר וסגן ציר לקונגרס הציוני הל"ז

                  


"קול קורא"- הזמנה להגשת מועמדות לבחירות לציר וסגן ציר לקונגרס הציוני הל"ז

חברות וחברי המפלגה יקרים,

בהתאם להחלטות ועידת המפלגה מיום 19.7.2015  לפיה אושר תקנון הבחירות לבחירת צירים וסגני צירים לקונגרס הציוני הל"ז שיתקיים בין התאריכים 20-22 באוקטובר 2015.

הינכם מוזמנים בזאת להגיש מועמדות.

הגשת המועמדות הינה בכפוף לעמידה בקריטריונים שנקבעו בתקנון הבחירות בכפוף,  לאישור ועדת הבחירות,  בראשות יו"ר ועדת הבחירות כבוד השופט (בדימוס) יעקב שמעוני.  (קישור לתקנון)

עקב לוח הזמנים הדחוק שכן מפלגת העבודה אמורה להגיש את נבחריה לאישור מוסדות הקונגרס לוחות הזמנים הן כדקלמן :

 אישור תקנון הבחירות 

19.7.2015

הגשת מועמדות

עד ליום 26.7.2015 בשעה 12:00

אישור המועמדים

26.7.2015

ערר על החלטת ועדת בחירות – אי אישור

27.7.2015 בשעה 19:00

דיון בערערים

28.7.2015

יום הבחירות

4.8.2015

תוצאות הבחירות

5.8.2015

הגשת מועמדות לוועדה הממנה

עד ליום 5.8.2015 בשעה 12:00

כינוס הוועדה הממנה

5.8.2015

חברים המבקשים להיבחר כאמור בתקנון הבחירות רשאים להגיש את מועמדותם עד ליום 26.7.2015 בשעה 12:00. 

   

חברים המבקשים להגיש את מועמדות לוועדה הממנה רשאים להגיש את מועמדותם כאמור בתקנון הבחירות עד ליום  5.8.2015 בשעה 12:00.  

 

חובה להגיש את המועמדות על גבי טופס  שיפורסם באתר האינטרנט של המפלגה יש לעמוד בדרישות תקנון הבחירות. לטופס ההרשמה ומילוי באמצעות האתר נא להקליק כאן. להדפסת טופס הרשמה נא להקליק כאן

 

את טופס המועמדות (נבחרים או מועמדים) ניתן להגיש באמצעות מילוי טופס באתר המפלגה ותשלום בכרטיס אשראי אישי  או באמצעות הגשתו  לאגף המפקד בצירוף תשלום בכרטיס אשראי אישי או שיק אישי של המועמד. הגשת המועמדות באגף המפקד ברח' יגאל אלון 53 תתקיים בימים ג-ה 21-23.7.15 בין השעות 09:00-17:00 ; ביום  א' 26.7.15 בין השעות  09:00-12:00. טל' אגף מפקד: 037283606

פניות לוועדת הבחירות ניתן לשלוח במייל:   congress@havoda.org.il

   

אגרת בחירות : 350 ₪. החיוב בתשלום יתבצע בכל מקרה ולא יושב למתמודד. (למועמדים לבחירות או למועמדים לוועדה הממנה)

רשאים להגיש מועמדות : חברי המפלגה בעלי תקופת אכשרה בת 6 חודשים מיום אישור תקנון הבחירות  אשר שילמו את דמי חבר לשנת 2015. 

הגוף הבוחר : צירי/ות הועידה ה-9 אשר שילמו את דמי החבר לשנת 2015.

 

                                                                                                                בכבוד רב,

                                                                                                כבוד השופט (בדימוס) יעקב שמעוני

                                                                                                                יו"ר ועדת הבחירות 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית