הנחיות ליום הבחירות - חוזר מספר 4

‏9.3.2015

 

 

 

 

 

 

לכבוד:

נאמן/ה בקיבוץ - המחנה הציוני

 

שלום רב,

 

הנחיות ליום הבחירות ה-17.3.2015

ספר הבוחרים:

לנאמנים בכל קיבוץ: אני חוזרת ומדגישה כי ספר הבוחרים נמצא בתוכנת "ישראלי", ורק דרכה ניתן לעבוד עמו. אשר על כן כל מי שלא התחבר ל"ישראלי" נדרש לעשות זאת בהקדם דרך רכזי האזורים:  מרכז - צפון- רועי מרגלית, נייד - 050-6619880, מרכז - דרום - שוקה אלימה, נייד - 054-5261613 .

 

קלפיות:

1.      קלפי עד 350 בעלי זכות בחירה - פתיחה בשעה 08.00 עד 20.00. לאחר מכן מתבצעת ספירת הקולות. גודל הקלפי בקיבוצך נשלח לנאמן בקיבוץ. מי שאינו יודע יכול להתקשר אלינו למטה.

2.      קלפי מ-350 בעלי זכות בחירה - פתיחה בשעה 07.00 עד 22.00. לאחר מכן מתבצעת ספירת הקולות.

3.      יש להגיע חצי-שעה לפני פתיחת הקלפי.

4.      יש להגיע לעבודה בקלפי עם תעודה מזהה.

5.      מצ"ל תדריך ליושבים בקלפי. התדריך כולל הסבר על הרכב ועדת הקלפי, הפעילויות הנדרשות במהלך היום, ניהול הקלפי וכללי ההצבעה, ספירת הקולות, טיפול למניעת זיופים, המרצה וצבע. יש לקרוא אותו ולהביאו עמכם לעבודה בקלפי.

 

חלוקת כתבי מנוי:

1.      בקלפי יש מספר תפקידים (פרוט בתדריך המצ"ל). מצורף כתב המינוי ליושבים בקלפי לתפקיד סגן  או חבר. יש לשמור עליו ולהביאו לישיבה בקלפי. יש לבדוק שהפרטים האישיים בכתב מנוי תקינים, במידה ולא יש להתקשר לחניק מרשק דחוף.

2.      כתב מינוי לתפקיד יו"ר - על היושב בקלפי למשוך מהועדה האזורית. מצורפת טבלה עם הפרטים לקשר. במידה ונוכל להנפיק לכם את כתב המנוי - ניידע בהתאם. ניתן להיעזר ברכזי האזור: שוקה אלימה ורועי מרגלית, או בנציגנו בוועדות האזוריות (מצ"ל טבלה לקשר).

3.      כתב מינוי לתפקיד משקיף - קלפי שאין בה איוש לתפקיד של מפלגת העבודה או מפלגת התנועה, יש לאיישה במשקיף. מי שעדיין לא השלים את איוש המשקיף נדרש לעשות זאת דחוף!. בהמשך ניידע בנוגע לחלוקת כתבי המנוי למשקיפים.

4.      בכל מקרה של תקלה שאינה מאפשרת לכם לעבוד ביום הבחירות, יש להתקשר דחוף לחניק מרשק. מבקשים להימנע מביטול הישיבה בקלפי עד כמה שניתן כי ההליך להחלפה הוא מורכב.

 

דיווח על המצביעים במהלך יום ההצבעה- "בינגו":

1.      המפלגה פיתחה כלי ממוחשב (בשיתוף עם עוד מספר מפלגות), לדיווח שוטף על המצביעים בקלפי, במהלך כל היום. הדיווח יהיה בטלפון הנייד (נדרש סמארטפון). בתחילת המשמרת תקבל הודעה לצורך התחברות. מצ"ל טופס דוגמא הממחיש את המהלכים הנדרשים לעבודה עם ה"בינגו" הממוחשב (מומלץ להקליד את המספר הסידורי של המצביע). חשוב לעבוד בדרך זו, הנותנת באופן שוטף תמונה על מצב המצביעים, ומקלה על תהליך ההמרצה והשליטה.

2.      למי שאינו מסוגל/מתקשה לעבוד עם ה"בינגו" הממוחשב, אנו ממליצים לעבוד בשיטה "המסורתית" עמה עבדנו עד למערכת הבחירות הנוכחית, כלומר: לעבוד עם ספר הבוחרים/רשימת הטלפונים הפנימית של כלל החברים בקיבוץ. לדאוג שיהיו מספר חברים, שיתחלקו במהלך היום, שיסמנו את שמות החברים שכבר הצביעו, וימריצו את החברים שלא הצביעו- להגיע ולהצביע (באחריות איש הקשר בכל קיבוץ). מצ"ל טופס לבינגו ידני.

3.      כמובן שעבודת ההמרצה היא חיונית במהלך כל היום, בלי קשר לצורת הדיווח ב"בינגו".

 

מטה ורכזי אזור:

1.      המטה המרכזי במחוז הקיבוצים פועל בתחומי הארגון, ההסברה והצבע, עד ליום הבחירות וביום הבחירות. אנו נעזרים ברכזי שטח הפרוסים על פני האזורים ברחבי הארץ. מצ"ל טבלה לקשר.

2.      ביום הבחירות יוקם מטה מרכזי במחוז הקיבוצים, לצורך פתרון בעיות, דיווחים שוטפים, העברת אחוז ההצבעה במהלך היום, המרצה, העברת תוצאות הקלפי ועוד.

3.      תפתחנה 4 עמדות לקשר, לפי החלוקה הבאה: נא לשמור על הנתונים הללו ליום הבחירות.

קיבוצים באותיות א עד ג: טלפון - 03-6925377, פקס- 03-6925391.

קיבוצים באותיות ד עד כ: טלפון - 03-6925386, פקס- 03-6925305.

קיבוצים באותיות ל עד ס: טלפון - 03-6925375, פקס- 03-5239966

קיבוצים באותיות ע עד ת: טלפון - 03-6925228, פקס- 03-6925410.

מייל של המטה: politit-takm@tkz.co.il

4.      שעות דיווח למטה:

עם פתיחת הקלפי (07.00 או 08.00) או אם יש בעיות לפתיחת הקלפי, בשעה 10.00, בשעה 13.00, בשעה 16.30, בשעה 18.00 , בשעה 19.00 (כולל לקיבוצים הסוגרים בשעה 20.00), בשעה 20.00 (לקיבוצים שסוגרים ב-22.00), ולהעברת התוצאות לאחר הספירה. באחריות הנאמן בכל קיבוץ.

5.      בתום ספירת הקולות הנכם מתבקשים להעביר אלינו (לפי הפרטים לקשר שצויינו לעיל) את התוצאות מדף הפרוטוקול. לפרוטוקול 3 עותקים הנציג שלנו בקלפי זכאי לקבל עותק ממנו. במידה ולא-  יש לדרוש מהנציג שלנו בקלפי שיעתיק את התוצאות לפי הרשום בפרוטוקול. באחריות הנאמן בכל קיבוץ.

 

יש לדאוג לכך שחברים אשר נוסעים מהקיבוץ לכל היום - יגיעו להצביע טרם נסיעתם!!!

 

לסיום: יש לנו מטרה משותפת: להביא את המחנה הציוני להרכיב את הממשלה הבאה ולהביא את מדינת ישראל למקום טוב יותר. כל קול שלא הולך למחנה הציוני- הוא קול שישאיר את ביבי בשלטון!.  אשר על כן כל קול קובע!. נותרו לנו מספר ימים בלבד לשנס מותניים, לפעול בקרב החברים בביתכם הקיבוצי- לשכנע, למפות ולדאוג שיגיעו להצביע.

                                                                                                בהצלחה

                                                                                    חניק מרשק        052-2578279

                                                                                    מזכירת מחוז הקיבוצים בעבודה

העתק:

איתן ברושי - מועמד הקיבוצים לכנסת ה-20

 

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית