יאיר לפיד רע להתיישבות, לחקלאות, לקיבוץ ולמושב
כותרת

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית