הודעה בדבר היסעי בוחרים לקראת יום הבחירות ב-17.3.2015

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית