הזמנה לכנס 'ההתיישבות העובדת כגשר בין האוכלוסיות'
כותרת

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית