מבצע קניוניום - לנאמנים בקיבוצים - צפון
 

17/2/2015

 

 

 

מבצע קניונים:

   

  

  

שלום רב,

   

למרות מזג-האוויר ברצוננו לקיים פעילות מתואמת ומתוזמנת ברחבי כל הארץ.

 

הגדרת המשימה:

נוכחות מאסיבית וצביעה של קניון מרכזי בעיר וכן את הצומת המרכזי הסמוך לקניון.

 

לוח זמנים למבצע:

 יום שישי 20/2 בין השעות 10:00 בבוקר עד 14:00 בצהרים.

 

באחריות המטה המקומי:

·         בחירת הקניון בהם תהיה נוכחות בולטת של פעילים ומתנדבים וחומרי תעמולה ושילוט.

·         בישוב קטן בו אין קניון יש לבחור מרכז/צומת בו יש ציבור רחב ביותר.

·         גיוס מתנדבים, אשר יסתובבו בתוך הקניון ובצומת לחלוקת פליירים וחומרי תעמולת בחירות.

·         בכל צומת סמוך קניון יתלו שלטים גדולים ובולטים, ותהיה נוכחות של פעילים שיחזיקו שלטים גדולים ללא תליה.

·         מילוי חוזי מתנדבים ומסירתם למטה המקומי (חשוב מאוד בשל הנושא הביטוחי והאחריות השילוחית).

באחריות רכזי האזורים והמטה המרכזי:

·         קבלת תוכניות הפריסה מהמטה המקומי, אישורן והעברתן למטה השטח עד יום ד' 18/2.

·         משיכת צבע וחומרים מהמטה המרכזי, ודחיפת החומרים למטות מקומיים עליהם הוא אחראי, בהתאם לדרישה ותכנית ברורה וידועה (שלטים, חולצות, פליירים, פליירים בשפה הרוסית, מדבקות).

·         דיווח למטה על גמר התארגנות (חלוקת צבע, גיוס פעילים ומתנדבים, תדריכים) עד יום ה' 19/2.

 

 

​יוני              גדג'

ראש מטה השטח

"המחנה    הציוני​"


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית