מהפח למהפך! 6 שנים, 3 ממשלות ו-0 מעשים

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית