מכתב ראש מטה ארגון למזכירי מחוזות וסניפים ב"המחנה הציוני"

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית