לאה פדידה תחבר את העם לעבודה! (49)

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית