איתן ברושי - מחזירים את ההתיישבות לכנסת (28)

/Pulseem/ClientImages/3320///%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%99%20%D7%97%D7%9C%D7%A7%20%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%97%D7%94.jpg

 

/Pulseem/ClientImages/3320///%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%99%20%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D.jpg


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית