ליאור כרמל מועמד מס' 38 מתמודד על הובלת החינוך במפלגת העבודה

/Pulseem/ClientImages/3320///%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9C%20%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%20%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C.jpg

/Pulseem/ClientImages/3320///%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%20%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A4.jpg

 

/Pulseem/ClientImages/3320///%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%20%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%91%D7%95%D7%A7.jpg

/Pulseem/ClientImages/3320///%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%20%D7%90%D7%AA%D7%A8.jpg

 

/Pulseem/ClientImages/3320///%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%20%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%95%D7%AA.jpg


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית