בחירות לרשימת מועמדי מפלגת העבודה לכנסת ה-20 - פריימריס - הנחיות

 

 

 

20.12.2014

לכבוד:

אחראי/ת על  הבחירות לפריימריס לכנסת ה-20 - מחוז הקיבוצים

 

שלום רב,

 

בחירות לרשימת מועמדי מפלגת העבודה לכנסת ה-20 - פריימריס

 

מועד הבחירות: הבחירות יתקיימו ביום שלישי 13.1.2015.

שעות פתיחת הקלפיות: משעה 10.00 עד 22.00.

בעל זכות בחירה: חברות בת-תוקף והכללת שם החבר בספר הבוחרים. שילם בפועל דמי חבר עבור שנת 2014 עד לתאריך 3.12.2014.

ספר בוחרים: נשלח לקיבוצים ספר בוחרים א' שהונפק ע"י המפלגה. יש לשמור עליו ולעבוד לפיו עד ליום הבחירות וביום הבחירות.

רשימת מועמדים: ניתן להוריד/לראות באתר המפלגה: www.havoda.org.il.

 

במחוז הקיבוצים מתמודדים החברים הבאים: 

בראון שמעון (שימי) - שפיים

ברושי איתן - גבת

כרמל ליאור - נצר סירני

בנוסף מתמודד במשבצת של העולים ולא במשבצת של ההתיישבות (קיבוצים/מושבים)

           סרביה מרק - מצובה

 

אני קוראת לחברי הקיבוצים להצביע קודם כל למתמודדים שלנו!, ובכך לסייע בידם בהתמודדות מול כלל המתמודדים ברשימה.

 

מיקום הקלפיות וההצבעה:

1.      הבחירות תהיינה כלליות, אישיות וחשאיות.

2.      הבחירות תהיינה ארציות כך שכלל החברים במפלגת העבודה בעלי זכות הבחירה מהווים מחוז בחירה אחד. (כולם בוחרים את כולם).

3.      כל חבר מפלגה יוכל לבדוק את זכאותו להצביע באתר מפלגת העבודה.

4.      ספר הבוחרים יהיה ממוחשב, כך שכל חבר יוכל להצביע בכל אתר הצבעה בארץ. ההצבעה תהייה על גבי טפסים, שבהם צריך יהיה לסמן x ליש שם המועמד.

5.      בהצבעה יידרשו המצביעים לסמן לא פחות מ- 8 מועמדים ולא יותר מ-10 מועמדים. יש להקפיד על כך ולמנוע פסילת המצביע.

6.      בהמשך יפורסמו מיקום הקלפיות ע"י המפלגה- כולל אתרי ההצבעה בקיבוצים ובמידת האפשר ניידע אתכם ונפרסם גם באתר המחלקה באתר הקיבוצים.

7.      לא תתאפשר הצבעה של בוחר יותר מפעם אחת.

8.      כאמצעי זיהוי לכל בעל זכות הצבעה ישמשו תעודת זהות או רישיון נהיגה או דרכון ישראלי בלבד, נושאי תמונת זיהוי.

9.      מי שמחמת מחלה או מום אינו מסוגל להצביע לבדו, רשאי להביא עמו מלווה שיסייע לו בפעולות ההצבעה ופרטיו ירשמו בפרוטוקול. לא ילווה אותו מלווה יותר משני בוחרים.

10.  הבטחת ייצוג להתיישבות (קיבוצים/מושבים): נבחר מועמד הנכלל בקרב חברי הקבוצה הזכאית להבטחת ייצוג במיקום הגבוה (הטוב) יותר מהמיקום המובטח (להתיישבות מקומות 15 ו-18) עבור הקבוצה המובטחת (קיבוצים/ מושבים), אזי אל המיקום המובטח הגבוה

יותר, יקודם מי שיזכה במספר הקולות הגבוה יותר מקרב הקבוצה האחרת המובטחת באופן חילופי באותו מקום, והמקום הנוסף ברשימה לאותה קבוצה יבוטל.

11.  הבטחות ייצוג אחרות - ניתן לראות בתקנון הבחירות באתר מפלגת העבודה .

 

הסעות:

יש להיערך בכל קיבוץ מבעוד מועד להסעת החברים לקלפי. יש חשיבות עליונה להיערכות זו. יש לעשות רשימה מקדימה של החברים הזקוקים להסעה ביום הבחירות, ולארגן מערך היסעים כנדרש וליידע את החברים בהתאם. זה בידינו וכל קול קובע!.

 

  

פרטים לקשר:

1.      אני מבקשת מכל מי שאינו מקבל ממני מייל להעביר דחוף את פרטי המייל, על מנת שאוכל להיות בקשר רציף. לוח הזמנים אינו מאפשר תקשורת דרך הדואר.

2.      אני לרשותכם לכל שאלה או הבהרה: נייד - 052-2578279, או בפרטי הקשר המופיעים בלוגו.

3.      פרטים רלבנטיים ניתן יהיה לראות גם באתר המחלקה הפוליטית תק"מ, באתר הקיבוצים.

 

יום הבחירות: ייפתח מטה של מחוז הקיבוצים במחלקה. פרטים לקשר יפורסמו בהמשך במייל ובאתר המחלקה.

 

אני מבקשת לפרסם את הפרטים שכאן לכלל החברים בעלי זכות ההצבעה בקיבוצך- בכל אמצעי התקשורת בקיבוץ.

 

חשוב שכל אחת ואחד יממשו את זכותם להצביע ולהשפיע.

 

בברכה ובהצלחה לכולנו

חניק מרשק

מזכירת מחוז הקיבוצים בעבודה

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית