פריימריס בעבודה - הזמנה למפגש עם ח"כ יצחק הרצוג, יו"ר המפלגה

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית