הגינות ותרבות במהלך הבחירות ליו"ר המפלגה - קול קורא


16.9.2013

 
מזכירות ותיקי התנועה

 
לכבוד,
חברי הסיעה בכנסת
צירי הועידה
החברים והחברות הפועלים במטות הפריימריס
חברי המפלגה ברחבי הארץ

 
הגינות ותרבות במהלך הבחירות ליו"ר המפלגה - קול קורא

 
מתוך דאגה להמשך תפקודה התקין ואחדותה של המפלגה לאחר תום הבחירות ליו"ר המפלגה, אנו קוראים למועמדים, להנהגה ולכלל חברי המפלגה לחשוב על "היום שאחרי".

 
במהלך השבועות שנותרו להתמודדות חשוב לנהוג ולהקפיד בכבודם של המתמודדים, להיזהר בכבודו של כל חבר המביע דעה שאינה כדעתך, כך במפגשים ובאסיפות, כך בכתובים ובפרסומים.

 
הבה ונעדיף את דרך ההסבר והשכנוע על פני אמצעים אחרים שאינם מתאימים לנו.

 
בהנהיגנו מנהגי תרבות הדיון ותרבות המעשה, אחריותנו היא למנוע כל מעשה שיפגע בכך.

 
נשמור על אחדותה ושמה של המפלגה בעיני עצמנו ומול עיני הציבור המשקיף עלינו ומחפש בנו אלטרנטיבה שלטונית ראויה.

 
נקבל את דין הבוחר, נכבד דעת רוב, ו"ביום שאחרי" נמשיך מאוחדים למשימות הלאומיות החשובות הממתינות לנו.

 
חברי מזכירות ותיקי התנועה
רבקה בית הלחמי - יו"ר

אהובה לכיש

איציק שחף 

מוניה אדמתי

מנחם פרימן

יוסי שחם

ישראל הירשהורן

יצחק ירון

ניצה בן צבי 

שולה אנגלנדר

אלי אורן

דודו פדות

יעקב ברקת

יוזנט בנצי

אלי סדן 

אילן ארכיטקטר

סולודר עדנה

שזר דוד


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית