הזמנה לכינוס מקדים של צירי הוועידה ה-9 במחוז הקיבוצים במפלגת העבודה

 

21.7.13

לכבוד:

צירות וצירי הוועידה ה-9 - מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה

 

שלום רב,

 

כינוס מקדים של צירי הוועידה ה-9 במחוז הקיבוצים במפלגת העבודה

 

ביום שישי 2.8.2013, בשעה 11.00 תתקיים ועידת מפלגה, בבית החייל בת"א. הזמנות תישלחנה ע"י המפלגה. (כניסה תותר רק לצירי הוועידה ה-9).

 

1.      במסגרת סדר היום יתקבלו, בין היתר, החלטות בכל הקשור לבחירת יו"ר למפלגת העבודה. את התקנון, הסברים וחומר רקע ניתן לראות באתר המפלגה ובאתר המחלקה הפוליטית - באתר הקיבוצים.

2.      חברתנו עדנה סולודר מוצעת להיות חברה בוועדת הבחירות (אותה ועדת בחירות שאושרה לבחירת לשכה ומזכ"ל מפלגה).

3.      במסגרת אישור צירופים לוועידה ה-9 מוצע לצרף את יו"ר המחוז ומזכיר תק"צ - איתן ברושי.

 

מפגש מקדים של מחוז הקיבוצים יתקיים באותו היום של כינוס הוועידה 2.8.13

משעה 09.00 עד 10.30 בבית התנועה הקיבוצית, באולם "המסעדה"

 

כללי:

1.      ועידה מדינית - מזכירה לכם להעביר אלי דחוף תשובה בנוגע להשתתפות בסיור מדיני שאנו מקיימים בתאריך 23.8.13. הזמנה נשלחה לכם בדואר (מספר המקומות מוגבל). תאריך הוועידה המדינית של המחוז שנועד להתקיים בתאריך 29.8.13 יידחה, על מועד חדש תבוא הודעה.

 

2.      סיום בקרה על התפקדות חברי קיבוצך: לפני מספר שבועות נשלח לנאמן בכל קיבוץ הפלט לאחר הקלדת המפלגה. חיוני לעבור עליו דחוף, ובמידה ויש ערעור על חבר שלא הוכנס - נא להעביר אלי דחוף! ע"פ המוצע בתקנון הבחירות לראשות המפלגה - התפקדות החברים עד 21.5.13 יהווה את ספר הבוחרים לראשות המפלגה.

 

נא לאשר במייל חוזר או בטלפון אישור השתתפות במפגש המקדים.

 

להתראות

חניק מרשק

מזכירת המחוז - 052-2578279

 

העתק:

איתן ברושי - יו"ר המחוז

עו"ד שימי בראון  - יועץ משפטי למחוז

 

התקנון לבחירת יו"ר המפלגה

סדר היום לוועידת המפלגה


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית