מפגש מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה בנושא בחירת יו'ר המחוז

3.6.2013

לכבוד:

צירי ועידה מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה

 

שלום רב,

 מפגש מחוז בתאריך 10.6.13

 

ראשית מזכירה כי המפגש יתקיים בבית התנועה הקיבוצית, בשעה 17.00 בחדר "המסעדה", קומה 2-. מבקשת מכל אחת ואחד להגיע לפגישה ולעדכן אותי במייל חוזר בנוגע להגעה.

 

בהמשך למכתבי מתאריך 20.5.13, הגיעו חומרים מצירי ועידה בנושא בחירת יו"ר למחוז הקיבוצים. חלק מן ההצעות לא הוגשו כהצעות להצבעה אלא הסברים ודעות. חלק מן ההצעות היו הצעות רלבנטיות אשר אינן על סדר היום וחלק נוסחו כהצעות להצבעה.

 

אשר על כן לאחר שעברתי עם עו"ד שימי בראון - יועץ משפטי למחוז על כל החומרים, אנו מציעים את הסדר הבא להצבעות, והוא גם לקוח מחוקת המפלגה סעיף 118.

 

שלב ראשון:

הצבעה האם מחוז הקיבוצים בוחר יו"ר למחוז - כן או לא.

במידה והרוב יחליט כי לא יעמוד בראש המחוז יו"ר מסתיימת כאן ההצבעה.

במידה והרוב יחליט שכן נעבור לשלב הבא:

שלב שני:

לאשרר את הנוהל הקיים לפיו מחוז הקיבוצים מחליט כי מזכיר התנועה הקיבוצית, שהנו חבר במפלגת העבודה וחבר במוסדותיה - יכהן מתוקף תפקידו כיו"ר מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה.

היה ולא תתקבל הצעה זו, עוברים לשלב הבא:

שלב שלישי:

יתקיימו הליכי בחירות ע"פ הכללים במפלגת העבודה:

         א.         הגשת תקנון למוסדות המפלגה לאישור.

         ב.         משלוח התקנון הכולל לו"ז לגוף הבוחר (צירי הועידה שהם מועצת המחוז).

          ג.          קיום הבחירות.

 

זכות ההצבעה בישיבה תהייה רק לציר ועידה בפועל.

 

הערה:

סניף צובה שקד על הצעה לשינוי המבנה הארגוני במחוז, והוא ממליץ על הקמת הנהלה פעילה שתדון ותחליט בנושאים פוליטיים, רעיוניים ופרסונאליים העומדים על סה"י המפלגתי / המחוז / התנועה. מבנה דומה היה קיים במחוז עד לפני מספר שנים. לאחר סיום הליך בחירת יו"ר למחוז, יש בכוונתי להביא הצעה זו לדיון והחלטה במחוז (אני תומכת בה בכל לב), והצעה לתוכנית עבודה למחוז.

 

בברכה

חניק מרשק

מזכירת המחוז

 

העתק:

עו"ד שימי בראון- יועץ משפטי למחוז


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית