הנחיות ליום הבחירות לכנסת ה-19, 22.1.2013

8.1.2013

לכבוד:

נאמן/ה בקיבוץ - בחירות לכנסת ה-19

 

שלום רב,

 

הנחיות ליום הבחירות לכנסת ה-19 יום שלישי 22.1.2013

 

קלפיות:

 

א.      קלפי עד 350 בעלי זכות בחירה - פתיחה בשעה 08.00 עד 20.00. לאחר מכן מתבצעת ספירת הקולות.

ב.      קלפי מ-350 בעלי זכות בחירה - פתיחה בשעה 07.00 עד 22.00. לאחר מכן מתבצעת ספירת הקולות.

ג.       עם סגירת הקלפי תתבצע הספירה.

ד.      מצ"ל טבלת איוש הקלפיות בקיבוצים, בה מצוינים הפרטים הרלבנטיים לפעילותכם, כמו: שייכות לוועדה האזורית, מספר בעלי זכות בחירה (בז"ב), תפקידי המפלגות באיוש הקלפי, איושן ע"י מפלגת העבודה (אמת), אחראים ועוד. 

ה.      מצ"ל תדריך לישיבה בקלפי, הכולל: הסבר על הרכב ועדת הקלפי, הסבר על הפעילות במהלך יום הבחירות, ניהול הקלפי וכללי ההצבעה, ספירת הקולות, טיפול למניעת זיופים, המרצה וצבע. ניתן גם לראות באתר המחלקה באתר הקיבוצים.

 

חלוקת כתבי מנוי:

 

א.      כל חבר/ה היושב/ת בקלפי חייב/ת שיהיה לו כתב מינוי לתפקיד אותו הוא מאייש בקלפי. (להזכירכם בטבלת איוש הקלפיות, מופיע התפקיד לאיוש בקלפי). כתבי המנוי יועברו לידינו בסוף השבוע לפני הבחירות).

ב.      תפקיד יו"ר הקלפי - חובה להגיע לקבלת תדרוך בוועדה האזורית אליו שייך הקלפי - ולקבלת כתב המנוי , חתום ע"י ראש הועדה. חובה לתאם טלפונית טרם הגעה מספר ימים לפני מועד הבחירות.

ג.       כתב מנוי לתפקיד סגן או חבר - חלוקת כתבי המנוי תהייה באחריות רכזי האזורים והמטה של המחוז. תהיינה מספר נקודות ריכוז אזוריות עליהן נודיע לכם בהמשך. מי שרכז האזור לא יוכל להגיע אליו לחלוקת כתבי המנוי - צריך יהיה להגיע לנקודת הריכוז למשיכת כתב המינוי, בתאום עם רכז האזור. להזכירכם, ללא כתב מנוי לא ניתן יהיה לאייש את הקלפי - האחריות לכך היא של כולנו.

ד.      הישיבה בקלפי בתשלום אישי, בצ'ק שיישלח לאחר הבחירות לחבר היושב בקלפי ע"פ הרישום בפרוטוקול. אשר על כן חובה לציין בפרוטוקול שעת הגעה וסיום של הישיבה בקלפי.

ה.      מצ"ל פרטים לקשר של הועדות האזוריות ברחבי הארץ.

 

משקיפים:

 

א.      קלפי שאין בה איוש של מפלגת העבודה יש לאיישה במשקיף וממלא מקום. מבקשים שוב להעביר דחוף שמות של 2 חברים שיהיו משקיפים במהלך כל היום, ובעיקר בספירה, על מנת למנוע זיופים ולדאוג להמרצה ולמהלך הצבעה תקין במהלך כל היום. (פרטים בלוגו מייל או פקס). יש להעביר עם מספר תעודת זהות וטלפון נייד.

ב.      חיוני שהנאמן/ה בקיבוץ ישמש כמשקיף. הישיבה ללא תשום אלא בהתנדבות.

ג.       לכל קלפי ניתן להעביר לא יותר מ-2 כתבי מינוי למשקיף.

ד.      חלוקת כתבי המנוי: תהייה באותה המתכונת של חלוקת כתבי המנוי לתפקידים בקלפי, המוסברת לעיל.

 

ספר בוחרים:

 

א.      ניתן לקבל ספר בוחרים של הקיבוץ באמצעות מערכת ממוחשבת. מי שלא קיבל ורוצה מתבקש לפנות אלינו במייל חוזר. 

ב.      מי שאין לו ספר בוחרים, מתבקש ביום הבחירות להשתמש בספר טלפונים פנימי של הקיבוץ לרשימת ההמרצה.

 

מטה ורכזי אזור:

 

המטה המרכזי במחוז פועל בכל תחום ההסברה והארגון עד ליום הבחירות וביום הבחירות, ברמת המפלגה, המחוז, האזורים והקיבוצים:

יונה פריטל - תחום ההסברה, חניק מרשק ואורי קידר - ארגון. מצ"ל טבלת קשר.

 

אנו נעזרים ברכזי אזור הפרוסים על פני 8 אזורים ותפקידם להוות את החוליה המקשרת ביניכם לבין המטה המרכזי. מצ"ל טבלת קשר של רכזי האזור, חשוב להיעזר בהם.

 

דיווחים במהלך יום הבחירות:

 

ביום הבחירות יוקם מטה מרכזי במחוז הקיבוצים לצורך דיווחים, להמרצה ולפתרון בעיות:

מבקשים לדווח: עם פתיחת הקלפי, בשעה 13.00, בשעה 17.00 ושעה לפני סגירת הקלפי (פתיחה וסגירה בהתאם לגודל הקלפי) והעברת תוצאות ההצבעה לאחר הספירה.

 

א.      לנוחיותכם, מצורף לזה טבלת נאמנים בקיבוצים וטבלת רכזי האזור של מחוז הקיבוצים.

 

ב.      עמדות קשר ביום הבחירות, יש לפעול בקשר לפי החלוקה שכאן:

קיבוצים א עד ג (כולל): טלפון - 03-6925386  פקס - 03-6925248 (אולם ישיבות קומה 6)

קיבוצים ד עד כ (כולל): טלפון - 03-6925305  פקס - 03-6924300 (אולם ישיבות קומה 6)

קיבוצים ל עד נ (כולל): טלפון - 03-6925261   פקס - 03-6925410 (בפוליטית)

קיבוצים ס עד ת: טלפון - 03-6925416 (פוליטית) פקס - 03-6966754 (בגזברות)

 

ג.       שעות דיווח:

מבקשים לדווח לעמדות הנ"ל בשעות הבאות: בפתיחת הקלפי, 13.00, 17.00, 19.00 (קלפי שנסגרת ב-20.00), 21.00 (קלפי שנסגרת ב-22.00), להעברת תוצאות. וכמובן בכל מהלך היום במידה ותתעוררנה תקלות/בעיות.

 

בהצלחה לכולנו, אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה ובכל עת

יונה פריטל

חניק מרשק

אורי קידר

 

חברות וחברים - כידוע כל קול קובע

"מי שטורח בערב שבת" ומשכנע להצביע למפלגת העבודה ישיג את הפירות בתוצאות ביום הבחירות. עתידנו בידנו.

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית