מידע לקראת יום הבחירות

6.1.2013

מידע לקראת יום הבחירות

 

שלום רב,

 

תודה רבה לכל מזכירי המחוזות, מזכירי הסניפים, אחראי האזורים ואחראי מתנדבים מקומיים שהגיעו לכנס היערכות לקראת יום הבחירות.

 

בהמשך לכנס, אנו מצרפים למייל זה את כל המידע הנדרש כדי להיערך כראוי. כרגיל, אנחנו זמינים במטה יום הבחירות לכל שאלה.

 

ניתן לפנות לנגה כהן בטלפון 072-2635586, במייל הזה או בפקס 153-545-224455.

 

בנוסף, בשבוע שלפני הבחירות אנחנו נערך תשעה כנסים אזוריים בהם נבצע הדרכות לכלל הפעילים. וב-17.1 ייערך כנס סוף קמפיין ארצי מפלגתי בו יחולקו ערכות צבע ליום הבחירות עצמו.

 

למייל זה מצורפים:

1.      מצגת הדרכה לפעילים ביום הבחירות, כולל מידע רב על ישיבה בקלפי

2.      מצגת לכנס מזכירי סניפים ואחראי מטות מתנדבים מקומיים - המצגת שהוצגה אתמול בכנס

3.      כלל המידע שקיבלתם בחוברת - תזכורת! עד ה-9.1 אנחנו מחכים לקבל מכם את המידע בטבלה שבעמ' 7. ניתן לקבל את החומר של החוברת כוורד.

 

בברכה,

אלמוג אדונסקי

מנהל מטה יום הבחירות

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית