דחיית אירועי הפריימריס על רקע המצב בדרום הארץ

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית