הנחיות לבחירות לרשימת מועמדי מפלגת העבודה לכנסת ה-19 - פריימריס

6.11.2012

לכבוד:

אחראי/ת על הבחירות לפריימריס לכנסת ה-19 - מחוז הקיבוצים

 

שלום רב,

 

בחירות לרשימת מועמדי מפלגת העבודה לכנסת ה-19 - פריימריס

 

מועד הבחירות: הבחירות תתקיימנה ביום חמישי 29.11.2012 (ולא כפי שפורסם ביום שלישי 27.11.12).

 

שעות פתיחת הקלפיות: משעה 10.00 עד 22.00.

 

בעל זכות בחירה: חבר ששילם בפועל דמי חבר עבור שנת 2012, עד ליום 27.5.12. במועד הבחירות, מלאו לפחות 6 חודשים לחברותו (תקופת אכשרה).

 

ספר בוחרים: מצ"ל ספר הבוחרים שהונפק ע"י המפלגה. יש לשמור עליו ולעבוד לפיו עד ליום הבחירות וביום הבחירות. הכתובת הרשומה במשרד הפנים היא כתובתו של החבר (בעל זכות הבחירה). במעט מהקיבוצים נוספו חברים שלא היו בעלי זכות בחירה בבחירות לוועידה ה-9 (זאת בשל תוספת החודשיים לתקופת האכשרה).

 

ההצבעה:

1.      הבחירות תהיינה כלליות, אישיות, ישירות וחשאיות.

2.      בהצבעה יידרשו המצביעים לבחור בין 8 ל-12 מועמדים בלבד.

3.      יש להגיע להצבעה עם תעודה מזהה: תעודת זהות, רישיון נהיגה, דרכון - הנושאים תמונה מזהה.

4.      הבחירות ארציות, כך שכל בעלי זכות הבחירה במדינה מהווים מחוז בחירה אחד.

5.      הבטחת ייצוג: לקיבוצים ולמושבים (התיישבות) הוקצו המקומות 17 ו-25. כמו כן מובטח ייצוג לנשים - בכל עשירייה 2 נשים. הפירוט והמשמעויות של סעיפים 4 ו-5 כאן - ניתן לראות בתקנון הבחירות באתר המפלגה: www.havoda.org.il.

6.      מיקום הקלפיות:

א.      הבחירות יהיו ממוחשבות, כאשר כל בוחר יוכל לבחור בכל אתר בחירה שירצה. פירוט ארצי של מיקום הקלפיות ניתן יהיה לראות באתר המפלגה ובאתר המחלקה לאחר פרסום ו. הבחירות.

ב.    (1). הפעם, מספר הקלפיות תהיינה לא יותר מכ-55 ברחבי הארץ (בגלל עלות קיום הקלפי).

(2). אנו נמצאים במו"מ מול ועדת הבחירות של המפלגה בנוגע לצורת ההצבעה בקיבוצים גדולים/בינוניים בהם לא תוצב קלפי אזורית: אפשרות אחת - קלפי נודדת שתגיע לקיבוצים הללו למשך שעתיים, אפשרות שנייה 2-3 הסעות מהקיבוץ לקלפי בעיר הסמוכה.

(3). קיבוצים בהם תחליט ועדת הבחירות לקיים קלפי ביישוב - הם יקבלו הנחיות להיערכות קיום הקלפי. ניתן גם לראות הפרטים באתר המפלגה.

ג.       אשר על כן יש להיערך מבעוד מועד להסעות החברים לקלפי.

 

מועמדים במחוז הקיבוצים: בראון שמעון (שימי) - משפיים, דרומלביץ דוד - מרמת רחל, פריטל יונה - ממעלה החמישה.

 

פרטים לקשר:

1.      אני מבקשת מכל מי שלא מקבל ממני מייל באופן שוטף - להעביר אלי דחוף את פרטי המייל, על-מנת שאוכל להיות בקשר רציף. לו"ז אינו מאפשר שליחת מכתבים (פרטים בלוגו).

2.      פרטים רלבנטיים ניתן יהיה לראות גם באתר המחלקה, באתר הקיבוצים.

 

אני מבקשת לפרסם את הפרטים שכאן לכלל החברים בעלי זכות ההצבעה בקיבוצך, בכל אמצעי הקשר של קיבוצך. חשוב שכל אחת ואחד יממשו את זכותם להצביע ולהשפיע.

 

 

בברכה ובהצלחה לכולנו

חניק מרשק

מזכירת המחוז, 2578279- 052

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית