הערכות בקיבוצים בהם מתקיים קלפי - בחירות לוועידה ה-9

20.8.2012

לכבוד:

אחראי/ת על הבחירות לוועידה ה-9

 

שלום רב,

 

הערכות בקיבוצים בהם מתקיים קלפי - בחירות לוועידה ה-9

 

1.      מועד הבחירות: 4.9.2012.

 

2.      שעות פתיחת הקלפיות: משעה 14.00 עד 22.00.

 

3.      איוש הקלפי:

א.    יו"ר הקלפי - אדם חיצוני מחברה והוא ימונה ע"י המפלגה.

ב.    חברי ועדת הקלפי - יש לקבוע 2 חברים שישבו במהלך השעות בהן הקלפי תהייה פתוחה.

ג.     ניתן להיעזר גם בחברים מקיבוצים אשר שייכים לסניף שלכם (ניתן לראות ברשימות שנשלחו לכם במהלך החודש האחרון). ניתן להיעזר בי למי שלא שמר על הרשימות. אבקש למלא כאן את פרטי החברים ולהחזיר אלי במייל או בפקס בהקדם (פרטים בלוגו).

ד.    הישיבה בקלפי של חברי ועדת הקלפי היא ללא תשלום.

 

4.      כתבי מינוי לחברי ועדת הקלפי: עדיין אין עדכון לגבי הבאת כתבי המינוי. לכשיהיו פרטים אעביר לכם.

 

5.      הבאת החומרים לקלפי: ביום הבחירות ה-4.9.12, כשעה וחצי טרם פתיחת הקלפי צריכה להגיע אליכם כל ערכת הקלפי. יש להיות במועד זה במקום הקלפי, או לדאוג שנציג מטעמכם יהיה נוכח לקבלת החומרים לקלפי.

 

6.      פרטים למהלך ההצבעה מעת פתיחת הקלפי:

א.      ייתכן ובמספר קלפיות יהיו בחירות של סניפים/סניפי משנה נוספים (בנוסף לסניף משנה שלכם), אשר שובצו ע"י המפלגה, ואותם בעלי זכות בחירה יגיעו להצביע בקלפי אצלכם. לכשיהיו לי הפרטים בנוגע לשיבוצים הללו אעביר אליכם.

ב.      לכל סניף משנה יהיה ספר בוחרים נפרד, והוא יגיע עם החומרים לקלפי.

ג.       ארגז הקלפי יהיה משותף לכל סניפים/סניפי המשנה (במקום שיהיו יותר מאחד).

ד.      פתקי ההצבעה, במקום שיש יותר מסניף/סניף משנה אחד - יהיו בצבעים שונים, ויש לשלשל את כולם לאותו ארגז קלפי.

ה.      לא תתקיים ספירה בתום שעות ההצבעה בקלפי, להוציא ספירת התאמה בין מספר המצביעים בספר הבוחרים שהצביעו בפועל לבין פתקי ההצבעה.

ו.        בתום הבדיקה הזו (סעיף ה' כאן) יש להחזיר את כל החומרים לארגז הקלפי ולנעול אותו. באחריות היו"ר.

ז.       נציג החברה מטעם המפלגה יגיע לקחת את החומרים של הקלפי למקום מרוכז בו יספרו הקולות.

ח.      יש להשאיר עותק מהפרוטוקול ליתר בטחון.

 

7.      הודעה לבוחר: בסניפי משנה בקיבוצים בהם יתקיימו בחירות - תישלח הודעה לבוחר עם הפרטים הרלבנטיים לכל בעל זכות בחירה.

 

בברכה

חניק מרשק

מזכירת המחוז - 2578279- 052

 

 

קלפי בסניף משנה:

 

____________________________

 

 

חברי ועדת הקלפי:

 

שם חבר/ה: __________________________ תעודת זהות: _________________________

 

מקיבוץ: _________________________          נייד: ________________________________

 

יושב משעה: ___________        עד שעה: ________________

 

שם חבר/ה: __________________________ תעודת זהות: _________________________

 

מקיבוץ: _________________________          נייד: ________________________________

 

יושב משעה: ___________        עד שעה: ________________

 

שם חבר/ה: __________________________ תעודת זהות: _________________________

 

מקיבוץ: _________________________          נייד: _______________________________ 

 

יושב משעה: ___________        עד שעה: ________________

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית