בחירות לועידה ה-9 של מפלגת העבודה - הנחיות ופרטים על הקלפיות

5.8.2012

לכבוד:

נאמנים בקיבוצים - מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה

 

שלום רב,

 

בחירות לועידה ה-9 של מפלגת העבודה

 

1.      תהליך הגשת המועמדות לצירי הועידה ה-9 במחוז ואישור רשימת המועמדים ע"י ועדת הבחירות אושר והסתיים.

 

2.      להזכירכם, הבחירות תתקיימנה בתאריך 4.9.12.

 

3.      מצורפת לזה טבלה, בה יש את מירב הנתונים בנוגע לבחירות בסניפי המשנה במחוז, הכוללת:

 

א.      סניפי המשנה בהם יתקיימו בחירות, הכולל את פרוט הקיבוצים אשר לחבריהם יש זכות הצבעה בסניף (זכות ההצבעה היא רק בסניף המשנה גם אם הוגשה מועמדות בסניף אחר), וסניפי המשנה בהם לא יתקיימו בחירות.

 

ב.      מיקום הקלפי: לצערי, על אף נסיונותי למכסם את קיום הקלפיות ב"קיבוץ האם", מרבית הקלפיות לא תתקיימנה ב"קיבוץ האם", אלא בישוב סמוך, וזאת בשל בעיות תקציב במפלגה.

 

ג.       רשימת המועמדים בכל סניף משנה. (להזכירכם, ע"פ תקנון הבחירות ניתן היה להגיש מועמדות בכל סניף/סניף משנה בארץ). נא להפיץ את הנתונים למועמדים מקיבוצך.

 

ד.      סיווג המועמדים (אשה, צעיר, גמלאי).

 

ה.      חובת הייצוג בכל סניף משנה בו מתקיימות בחירות (ע"פ המפתח שנקבע בתקנון הבחירות ובהתאם לכך נעשה החישוב בגין: אשה, צעיר, גמלאי). בתוצאות ההצבעה בכל סניף תילקח בחשבון חובת הייצוג.

 

ו.        בקלפי יתבקשו המצביעים לסמן את רשימת המועמדים המועדפת עליהם ע"פ סימון בפתק ההצבעה: לא יותר מ... ולא פחות מ...- פרוט רלבנטי לכך בכל סניף משנה.

 

ז.       בסניפי משנה בהם לא מתקיים קלפי: מספר המועמדים זהה למספר הצירים שהוקצה לסניף המשנה.

 

4.      ספר הבוחרים: הוא הפלט שנשלח אליכם במכתבי מתאריך 17.7.12, להוציא תיקונים במספר מקרים בודדים לאחר קבלת הערעור. מי שלא שמר על הפלט וצריך- נא ליצור עמי קשר.

 

5.      ביטול מועמדות:

א.      ניתן לבטל מועמדות עד לתאריך 14.8.12 שעה 10.00

ב.      מועמד שירצה לבטל את מועמדותו, מתבקש להגיש בקשה בכתב אלי, הכוללת את הפרטים: שם, תעודת זהות, באיזה סניף הוגשה המועמדות (פרטים בלוגו) עד לתאריך 13.8.12 , שעה 10.00 ואני אעביר למפלגה. ניתן גם להעביר ישירות למפלגה.

ג.       ביטול מועמדות עד לתאריך 14.8.12 תזכה את החבר בהחזר האגרה ששילם, בזיכוי 30 ₪ דמי טיפול.

ד.      ביטול מועמדות לאחר 14.8.12, החבר לא יזוכה בהחזר האגרה כלל.

 

6.      הודעה לבוחר: תישלח ע"י המפלגה לכל בעל זכות בחירה. ניתן יהיה לראות באתר המפלגה החל מתאריך 15.8.12.

 

7.      הערכות ליום הבחירות בקיבוצים בהם יתקיים קלפי ובקיבוצים בהם אין קלפי: חומר רלבנטי יישלח לאחר שאקבל את הנתונים מהמפלגה.

 

8.      מטה במחלקה ביום הבחירות: ביום הבחירות יעבוד במחוז מטה במשרדי המחלקה שיאויש בכל שעות ההצבעה. טלפונים: 6925261, 6925366, 6925416- 03.

 

אני קוראת לכם להיערך לכך שהחברים ייקחו חלק פעיל בבחירות, ובכך ישפיעו על עיצוב אופים של המחוז והמפלגה, על הרכב הועידה במחוז, אשר תהווה את מועצת המחוז; ותפקידם יהיה להכריע בסוגיות משמעותיות: ערכיות, אידיאולוגיות, מפלגתיות ופוליטיות בארבע השנים הבאות ולהוות את ההנהגה המובילה בקיבוצים.

 

אבקשכם לפרסם את הפרטים הרלבנטיים באמצעי התקשורת בקיבוצכם, ולהיערך להסעות בהתאם, היכן שצריך.

 

בהצלחה לכולנו

חניק מרשק

מזכירת המחוז- 2578279- 052

 

העתק:

זאב (ולוולה) שור- מזכיר התנועה

עו"ד שימי בראון- יועץ משפטי למחוז

 

צירי ועידה, מיקום קלפיות, ופרטים נוספים להצבעה בקלפי לקיבוצים

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית