המשך ההערכות לבחירות לוועידה ה-9 ב-4.9.2012

17.7.2012

לכבוד:

אחראים על הבחירות לוועידה ה-9 במחוז הקיבוצים

 

שלום רב,

 

המשך ההערכות לבחירות לוועידה ה-9 ב-4.9.2012

 

ב-4.7.12 נשלח אליכם כל החומר הרלבנטי לקראת הבחירות הנ"ל, הכולל את כל ההסברים ולוחות הזמנים הנדרשים.

 

מכיוון שלוחות הזמנים מקשים על קשר רק באמצעות הדואר, אבקש ממי שלא נמצא איתי בקשר באמצעות המייל - להעביר אלי את כתובת המייל שלו, אחרת יקשה עלי להיות עמכם בקשר "בזמן אמת".

 

ספר בוחרים ב' (סופי):

 

1.      ספר בוחרים ב' שהוא הספר הסופי, לאחר הערעורים שהוגשו (היכן שהוגשו) - נשלח בדואר.

2.      מי שהגיש ערעורים - טופס עם תשובת המוסד לברור עתירות לגבי הערעורים - נשלח בדואר.

3.      הספר מהווה את בעלי זכות הבחירה בקיבוץ/בסניף המשנה.

4.      ישנם חברים שהתפקדו (חדשים) ובשל תקופת ההכשרה (חצי-שנה) הם חברי מפלגה, אך אינם בעלי זכות בחירה בבחירות לוועידה ה-9, והם לא נכללו בספר הבוחרים הסופי.

5.      נא ליידע את כל החברים בעלי זכות הבחירה.

 

הקצאת צירי ועידה למחוז הקיבוצים:

 

1.      להזכירכם, בתאריך 18.7.12 תפרסם המפלגה את ההקצאה לכל מחוז/סניף משנה.

2.      לנוחיותכם אפרסם את ההקצאה הסופית באתר המחלקה הפוליטית תק"מ - באתר הקיבוצים (לאחר שאקבל מהמפלגה). למי שיש מייל אשלח גם במייל. כמו כן ניתן יהיה לראות גם באתר המפלגה.

 

הגשת מועמדות:

 

1.      כפי שעדכנתי אתכם בחוזר הראשון, רשאי חבר להגיש מועמדות לבחירה לציר ועידה בכל אזור בחירה כפי שיחפוץ, אך הזכות לבחור תהייה רק בסניף המשנה אליו הוא שייך.

2.      המועד האחרון להגשת מועמדות הוא 25.7.12.

3.      טופס להגשת מועמדות - נשלח בדואר. יש להקפיד למלא את הפרטים ברור ולהעביר את הטופס אלי לא יאוחר מתאריך 24.7.12, שעה 12.00. אני אעביר למפלגה. אנא, אל תגרמו לי לנדנד הזמן קצר והמלאכה מרובה.

4.      יש ליידע את כל בעלי זכות הבחירה בנוגע לבחירות ולהגשת המועמדות.

5.      אפשר להגיש מועמדות גם באינטרנט באתר המפלגה, אך אני מעדיפה שהמועמדות תוגש דרכי, למען הסדר הטוב. מי שהגיש מועמדות דרך האינטרנט מתבקש ליידע אותי.

 

מזכירי סניפי משנה במחוז הקיבוצים:

 

1.      מזכירי סניפים אשר קיימים בהם 150 חברים לפחות, יבחרו ע"י בעלי זכות הבחירה בסניף המשנה שלהם (סך כל צירי הוועידה ה-9 שנבחרו ואשר מהווים את חברי סניף המשנה). מצ"ל טבלה ע"פ ספר הבוחרים הסופי לפי סניפי המשנה בקיבוצים, בה מצוין בכל סניף סה"כ בעלי זכות בחירה.

2.      הבחירות תתקיימנה כחודש לאחר תם הבחירות לצירי הוועידה ה-9.

3.      בהתאם לתקנון, לאחר הגשת המועמדות והבחירה (כחודש מתם הבחירות של צירי הוועידה), מזכירי הסניפים יוגשו לאישור ועדת הצירופים (כאמור בנספח ד' לתקנון הבחירות).

4.      אשר על כן מי שרוצה להגיש מועמדותו למזכיר סניף משנה (ע"פ סעיף 1 בפרק זה) לא צריך להגיש מועמדות עכשיו, אך אבקש ליידע אותי על כך.

5.      יש לקחת בחשבון את סיכויי הבחירה למזכיר הסניף במכלול השיקולים כעת.

 

קלפיות בסניפי המשנה במחוז הקיבוצים:

 

1.      ע"פ החלטת הוועידה, בה אושר התקנון לבחירות לוועידה ה-9, התקנון לבחירות הנוכחיות הנו התקנון של הוועידה ה-8, ומכאן שסניפי המשנה קובעו ע"פ החלוקה שהתקיימה בבחירות ב-2008.

2.      בטבלה שהכנתי בטור השמאלי מופיעים קיבוצים אשר בשנת 2008 לא היו להם מתפקדים והפעם התפקדו בהם חברים. כנאמר במכתבי הקודם - באותם קיבוצים חבר יוכל להגיש מועמדות אך לא יהיה בעל זכות בחירה. בפלט שנשלח מופיע "לא ידוע/טרם שויך לסניף" - יש להתייחס לשיבוץ בסניף המופיע בטבלה שהכנתי.

3.      אני בקשר עם המפלגה בנוגע לקיום הבחירות בכל סניף וסניף - ועל כך איידע אתכם בהמשך.

 

עומדת לרשותכם בכל שאלה והבהרה.

 

בברכה

 

חניק מרשק

מזכירת המחוז

2578279- 052

 

העתק:

זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה

עו"ד שימי בראון - יועץ משפטי למחוז

 

טבלת החלוקה לסניפי משנה בבחירות לוועידה ולסניפים

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית