הנחיות לקיבוצים לבחירות לוועידה ה-9 ולסניפי המשנה

 

4.7.2012

לכבוד:

נאמנים בקיבוצים - מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה

 

שלום רב,

 

בחירות לצירי הועידה ה-9 של מפלגת העבודה - מחוז הקיבוצים

בחירות למועצות סניפי משנה - במפלגת העבודה - מחוז הקיבוצים

בחירות למזכיר מחוז - במפלגת העבודה - מחוז הקיבוצים

 

בתאריך 1.7.12 אישרה ועידת המפלגה ה-8 את הבחירות שבנדון שיתקיימו ב-4.9.2012 כולל לוחות זמנים (להוציא הבחירות למזכיר מחוז).

 

להלן עיקרי הנושאים מתוך התקנונים אשר מופיעים באתר מפלגת העבודה ובאתר המחלקה. בכל מקרה בו קיימת אי-בהירות בין האמור במכתב זה לבין האמור בתקנונים - האמור בתקנונים גובר.

 

לוחות זמנים:

מצ"ל דף עם לוחות הזמנים. אנו נמצאים בסד כמעט בלתי אפשרי מבחינת לוחות הזמנים, ולכן חלק מהחומרים מגיעים אף באיחור. מאידך יש להתכונן ולהתחיל לפעול ולהקדים את המאוחר.

 

הזכות לבחור ולהיבחר:

 1. חברות ברת תוקף והכללת שם החבר בספר הבוחרים ושילם דמי חבר עבור שנת 2012.
 2. במועד הבחירות מלאו לפחות 6 חודשים לחברותו של החבר וחלפו לפחות 6 חודשים מאז שהחל לשלם ברציפות דמי חבר למפלגה.
 3. שימו לב, ספר הבוחרים א' המצ"ל מגיע אליכם באיחור, אך אתם קבלתם לפני מספר שבועות פלט לאחר הקלדה במפלגה עליו הייתם צריכים לערער (במידת הצורך אם נגרעו חברים). חלקכם עשה זאת ויש להקפיד ולראות שאותם חברים אכן נכנסו לספר א' אם לא יש דחוף להגיש ערעור. כמו כן מצ"ל רשימה של חברי קיבוצים שהתפקדו אך עדיין לא הסתיימה הבדיקה של המפלגה מול משרד הפנים ולכן אינם מופיעים בספר בוחרים א'.
 4. חבר זכאי לבחור רק במסגרת אזור הבחירה של אזור מגוריו (סניף המשנה במחוז הקיבוצים). מצ"ל טבלת סניפי המשנה של המחוז.
 5. חבר זכאי להציג מועמדותו לבחירה בכל אזור בחירה, כפי שימצא לנכון. (לא רק בסניף המשנה אליו הוא שייך).

 

מדדים לציר ועידה במחוז, הגשת מועמדות לוועידה ה-9 ולמועצת סניף המשנה ובחירות :

1.      הסבר מפורט לגבי המדדים לציר ועידה ניתן לראות בתקנון הבחירות. בגדול המפתח הוא 60% מצביעי מפלגת העבודה לכנסת ה-18, 40% מתפקדים ממפקד 2012 ע"פ ההסבר בסעיף הזכות לבחור ולהיבחר.

 1. במחוז הקיבוצים תחושב הקצאת הצירים הכוללת באמצעות חיבור מצרפי של המדדים האמורים לעיל בכל המחוז. ההקצאה הפנימית באזורי הבחירה במחוז תחושב ע"פ המדדים של כל אזור בחירה (סניף משנה).
 2. הודעה על כך תקבלו, כאמור לאחר 18.7. המועד בתקנון לפרסום הנ"ל. בשל הלו"ז הקצר אני מבקשת להתחיל ולפעול לקידום נושא זה לפני ה-18.7 על מנת שניתן יהיה להגיש המועמדויות במועד.
 3. הגשת מועמדות: מועמדות רק בהגשת טופס הכולל תשלום. מצ"ל טופס אותו יש למלא בקפידה ולהעביר אלי לא יאוחר מתאריך 24.7.12 (יום אחד לפני תם המועד) על-מנת שאוכל לעבד הנתונים ולהעביר למפלגה. הסבר לגבי פרוט התשלום מופיע על גבי הטופס. התשלום במחוז הקיבוצים יעשה ע"פ שיטת התשלום של הקיבוצים שנעשתה במפקד השנה (סיווג הקיבוצים ע"י הרשם), כמו כן ניתן לשלם גם בצ'ק אישי. 
 4. בניגוד לבחירות הקודמות הפעם במחוז הקיבוצים יש להגיש מועמדות רק לציר ועידה (לא למועצת סניף). הסבר בהמשך בסעיף של מועצת מחוז וסניפי משנה.
 5. בסניף משנה בו מספר המועמדים נמוך או זהה למספר הצירים שהוקצו, רשאית ועדת הבחירות לאשר את המועמדים כצירים בוועידה ולא לקיים בחירות בסניף.
 6. היכן שיתקיימו בחירות הן תהיינה כלליות, אישיות, ישירות וחשאיות ע"פ התקנון.
 7. בתקנון הבחירות, ע"פ החלטת הוועידה, "הוקפאו" סניפי המשנה מהבחירות הקודמות (מ-2008). ישנם מספר קיבוצים אשר ב-2008 לא התפקדו בהם חברים והפעם כן. חברים אלו לא יהיו בעלי זכות בחירה אך יוכלו להגיש מועמדותם בכל מקום. 

הבטחת ייצוג מינימלי (ע"פ חלק מהפירוט המופיע בתקנון):

א.      לפחות 40% תהיינה נשים.

ב.      לפחות 20% יהיו צעירים (עד גיל 35 כולל).

ג.       לפחות 15% יהיו גמלאים.

ד.      בכל אזור בו ייבחרו עד 2 נציגים (כולל) – לא תחול הבטחת הייצוג.

ה.      בכל אזור בו ייבחרו לפחות 3 נציגים הבטחת הייצוג תתייחס לגבי חברות בלבד.

ו.         בכל אזור בו יבחרו לפחות 5 נציגים הבטחת הייצוג תחול גם על צעירים.

ז.       בכל אזור בו יבחרו לפחות 7 נציגים הבטחת הייצוג תחול גם על גמלאים.

ח.      סה"כ הבטחת הייצוג של הנ"ל יחדיו לא תעלה על 65% בכל שיטת שיקלול.

 

ועדת בחירות: הפעם אין ועדות בחירות מקומיות אלא ועדת בחירות מרכזית. על אף זאת רשאית ועדת הבחירות המרכזית למנות ועדת בחירות מקומית.

 

צירוף צירים לוועידה - ועדת צירופים:

1.      ע"פ סמכות הוועידה ועדת צירופים רשאית לצרף 200 צירים בתוקף תפקידם (פרוט מופיע בתקנון נספח ד') ו-400 צירים נציגים מסקטורים שונים ע"פ קריטריונים (מופיעים בתקנון נספח ד').

 1. בקיבוץ/סניף משנה בו ישנם חברים העונים על הקריטריונים, אותם חברים צריכים לקבל החלטה האם כן להתמודד לוועידה בסניף המשנה או להגיש (בשלב מאוחר יותר) מועמדות לועדת הצרופים.

מועצת מחוז וסניפי משנה:

1.      מועצת המחוז מורכבת מכל צירי הוועידה שיבחרו במחוז.

2.      מועצות סניפי המשנה הפעם, בניגוד לפעם קודמת (מ-2008), תורכבנה רק מצירי הוועידה שיבחרו באותם סניפי משנה.

3.      מזכירי הסניפים יבחרו ע"י מועצת הסניף הנבחרת.

 

חברי מועצת הסניף/המחוז מתוקף תפקידם:

1.      מופיע בתקנון הבחירות  הפנימיות למועצות סניפים והמחוזות ומזכירי הסניפים והמחוזות.

2.      שימו לב - בחירת מזכיר המחוז ומזכירי סניפי המשנה תתקיים כ-45 ימים מתום הבחירות לוועידה ולחברי סניפי המשנה.

 

לסיום,

 

חברות וחברים המלאכה מרובה והזמן קצר וחובה עלינו לפעול ולעמוד בלו"ז. נא הקפידו על ההוראות שכאן . מומלץ להיכנס לאתר המפלגה ולעבור על התקנונים.

ניתן גם להגיש מועמדות ישירות דרך אתר המפלגה, אך אני ממליצה להגיש המועמדות דרכנו. בכל מקרה חשוב לוודא האם ישנם חברים אשר הגישו מועמדות לא דרככם/דרכנו על מנת שנדע האם והיכן יתקיימו בחירות בפועל.

 

בברכה

חניק מרשק

מזכירת המחוז

העתק:

זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה

עו"ד שימי בראון - יועץ משפטי למחוז

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית