אירוע השיא של הקמפיין של מפלגת העבודה - מחליפים את השלטון

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית