הסכמים קואליציוניים לכינון הממשלה ה-32 למדינת ישראל
הסכמים קואליציוניים לכינון הממשלה ה-32 למדינת ישראל

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית