הקמפיין של נבחרת העבודה "חמסה חמסה"
הקמפיין של נבחרת העבודה "חמסה חמסה"

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית