הזמנה לצפייה משותפת בתשדיר הבחירות הראשון של "העבודה" בת"א, ב-27.1.09
הזמנה לצפייה משותפת בתשדיר הבחירות הראשון של "העבודה", בת"א, ב-27.1.09

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית